Badanie ultrasonograficzne (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała. Badanie USG jest nieinwazyjne, bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.

Badanie USG wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała, bądź też dla uzyskania lepszego obrazu układu płciowego oraz moczowego, wprowadzanej naturalnymi otworami, czyli transwaginalnie lub transrektalnie. We wnętrzu sondy znajduje się kryształ, dzięki któremu wytwarzane są fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach oraz odbiornik echa akustycznego powracającego po odbiciu się o warstwy badanych narządów organizmu. Komputerowo przetworzone echo jest prezentowane na monitorze i podlega ocenie lekarza.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA USG?

Aby dowiedzieć się jakie dokładnie przygotowanie obowiązuje u lekarza specjalisty, u którego odbędzie się wybrane badane,  rekomendujemy kontakt z naszą Rejestracją.
Przygotowanie do badania zależy przede wszystkim od obszaru poddawanego badaniu m.in. USG jamy brzusznej, USG piersi, USG układu moczowego i inne.

W przypadku badania USG jamy brzucha zalecane jest przybycie na czczo, po zażyciu środków rozpraszających gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym z wypełnionym lub pustym pęcherzem. W przypadku USG piersi lekarz może dostosować termin badania do cyklu menstruacyjnego kobiety.

USG ORTOPEDYCZNE

W Centrach Medycznych BIOVENA wykonujemy szeroki zakres USG ortopedycznego narządu ruchu. Badanie jest nieinwazyjne, pozwala na szybką ocenę diagnostyczną struktur kostno-stawowych. To najskuteczniejsza metoda do stwierdzenia zmian w obrębie stawów, więzadeł, ścięgien i mięśni. Badanie wykorzystywane jest w celu diagnozowania przewlekłych zmian zapalnych, reumatoidalnych, zwyrodnieniowych, jak również w stanach ostrych po urazach, jak również aby dobrać jak najlepszy kierunek dalszego leczenia.

Zaletą jest możliwość obejrzenia struktur kostno-stawowych w ruchu i nie wymaga żadnego przygotowania.

USG ECHO SERCA

Badanie jest wykonywane w celu oceny budowy serca oraz pracy zastawek naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości ścian oraz diagnostyki wad serca. Pozwala również zdiagnozować obecność płynu w osierdziu (worek okołosercowy otaczający serce) lub skrzeplin w jamach serca. Echo serca wskazane jest osobom, u których występują zaburzenia pracy tego narządu tj.: szmery, problemy z rytmem i niezdiagnozowane bóle oraz w diagnostyce chorób: wieńcowych, nadciśnieniu tętniczym, niewydolności krążenia, kardiomiopatii, zapaleniu mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia oraz u chorych po zawale serca.

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym, nie naruszającym tkanek organizmu i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

 

USG CIĄŻY

Badanie ultrasonograficzne – USG  ciąży jest bezbolesne, dokładne, i przeprowadza się je, by skontrolować stan zarodka (dziecko do 8. tygodnia ciąży) i płodu aż do narodzin – czy dobrze i prawidłowo się rozwija, czy warunki, w jakich się rozwija są optymalne. USG w ciąży wykonuje się również na samym początku ciąży by ją potwierdzić, a także później, np. w 13. tygodniu- by obejrzeć narządy wewnętrzne dziecka, czy w 36.-38. tygodniu- by ocenić ilość płynu owodniowego, czy ułożenie dziecka. Celem badań USG w ciąży jest wczesne wykrycie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, w prawidłowej ciąży należy wykonać trzy badania USG. Zakres każdego z nich jest różny.

USG DOPPLER

Badanie oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych pozwala dokładnie ocenić stan tętnic i żył. USG Doppler wskazane jest głównie pacjentom ze zmianami miażdżycowymi i chorobami zatorowymi oraz przy podejrzeniu tętniaków. Badanie pozwala ocenić lekarzowi, w których miejscach przepływ krwi jest wolniejszy lub krew się cofa (np. z powodu niedomykalności zastawek żylnych) oraz gdzie przepływ jest zablokowany, co pozwala zapobiec groźnym powikłaniom takim jak udar mózgu, zawał serca czy zatorowość płucna.

Wszystkie badania USG w Centrach Medycznych BIOVENA wykonywane są przy użyciu sprzętu diagnostycznego renomowanych producentów.