USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała. Badanie USG jest nieinwazyjne, bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.

Badanie USG wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała, bądź też dla uzyskania lepszego obrazu układu płciowego oraz moczowego, wprowadzanej naturalnymi otworami, czyli transwaginalnie lub transrektalnie. We wnętrzu sondy znajduje się kryształ, dzięki któremu wytwarzane są fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach oraz odbiornik echa akustycznego powracającego po odbiciu się o warstwy badanych narządów organizmu. Komputerowo przetworzone echo jest prezentowane na monitorze i podlega ocenie lekarza radiologa.

JAK PRZYGOWOWAĆ SIĘ DO BADANIA USG

Aby dowiedzieć się jakie dokładnie przygotowanie obowiązuje u lekarza specjalisty, u którego odbędzie się wybrane badane,  rekomendujemy kontakt z naszą Rejestracją.
Przygotowanie do badania zależy przede wszystkim od obszaru poddawanego badaniu m.in. USG jamy brzusznej, USG piersi, USG prostaty i inne.

W przypadku badania USG jamy brzucha lekarz może zalecić konieczność przybycia na czczo lub z wypełnionym lub pustym pęcherzem. W przypadku USG piersi lekarz może dostosować termin badania do cyklu kobiety.

USG ORTOPEDYCZNE

Doświadczeni lekarze ortopedzi w CM BIOVENA wykonują USG ortopedyczne narządów ruchu. Pozwala na szybką ocenę diagnostyczną struktur kostno-stawowych. To najskuteczniejsza metoda to stwierdzenia zmian w tkankach miękkich, więzadłowych, mięśniowych. Wykonujemy je w stanach przewlekłych zmian zwyrodnieniowych, jak również po urazach, aby dobrać jak najlepszy kierunek dalszego leczenia.

Zaletą oprócz bezinwazyjności jest możliwość obejrzenia struktur kostno-stawowych w ruchu. W CM BIOVENA oferujemy szerokie spektrum badań ultrasonograficznych w diagnostyce ortopedycznej.

USG CIĄŻY

Badanie ultrasonograficzne – USG  w ciąży jest bezbolesne, dokładne, i przeprowadza się je, by skontrolować stan zarodka (dziecko do 8. tygodnia ciąży) i płodu aż do narodzin – czy dobrze i prawidłowo się rozwija, czy warunki, w jakich się rozwija, są optymalne. Często USG w ciąży wykonuje się na samym początku ciąży, by ją potwierdzić, a także później, np. w 13. tygodniu, by obejrzeć narządy wewnętrzne dziecka, czy w 36.-38. tygodniu, by ocenić ilość płynu owodniowego, ułożenie dziecka i inne. Celem badań USG w ciąży jest wczesne wykrycie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, w prawidłowej ciąży należy wykonać trzy badania USG. Zakres każdego z nich jest różny.

Wszystkie badania USG w CM BIOVENA wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego renomowanych producentów.