Badania sanitarno-epidemiologiczne

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni posiadać ważne „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Kogo pracodawca powinien skierować na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludźmi (tj.: ochrona zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazane są dla następujących grup zawodowych: nauczycieli, pracowników branży spożywczej i gastronomicznej, medycznej, uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się w tożsamych branżach.

Procedura badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pracodawca wystawia Pracownikowi Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne.

Do pobrania: skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

W celu otrzymania orzeczenia o zdolności do pracy, niezbędne jest posiadanie wyniku badania w kierunku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella (badanie na nosicielstwo Salmonella-Shigella), wynik przedstawiany jest lekarzowi orzecznikowi medycyny pracy.

Jeżeli Pracownik nie miał jeszcze wykonanego badania na nosicielstwo, to:

  • zgłasza się w pierwszej kolejności ze skierowaniem od pracodawcy i dokumentem tożsamości do gabinetu zabiegowego w godz. 11:00 – 20:00, gdzie otrzyma zlecenie na badania mikrobiologiczne, 3 próbki oraz wszelkie niezbędne wskazówki do ich wykonania.
  • oddanie próbek do analizy przygotowanych z kolejnych 3 dni, należy oddać do gabinetu zabiegowego w godz. 7:00 – 11:00 od poniedziałku do środy.
  • wynik badania dostępny jest w ciągu 10 – 14 dni roboczych – czas oczekiwania może się wydłużyć w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
  • wynik badania jest wpisywany do zakładanej w Biovenie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • następnie pracownik telefonicznie/mailowo lub osobiście umawia wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Biovena,
  • w dniu wizyty z wypełnioną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz ze skierowaniem od pracodawcy, pracownik zgłasza się do lekarza Medycyny Pracy, który na podstawie wyników badań laboratoryjnych wydaje orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Jeżeli Pracownik miał już wcześniej wykonane badanie na nosicielstwo, to:

  • telefonicznie/mailowo lub osobiście umawia wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Biovena.
  • w dniu wizyty u lekarza Medycyny Pracy zgłasza się z wypełnionym przez pracodawcę „Skierowaniem na badania sanitarno-epidemiologiczne” oraz wynikiem tego badania (lub książeczką sanitarno-epidemiologiczną, jeżeli taką posiada).
  • lekarz na tej podstawie wydaje orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego pracownik przekazuje pracodawcy, drugie orzeczenie pozostaje u pracownika.

Podstawa prawna:
Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2008, Nr 234, poz. 1570)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225)

  CZY TWOJA FIRMA MA PODPISANĄ UMOWĘ NA BADANIA MEDYCYNY PRACY?

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej ofercie dla Firm z zakresu Medycyny Pracy oraz szkoleń, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  Jestem zainteresowany/a:

  Liczba pracowników: *

  Preferowana forma kontaktu:

  Zaakceptowanie powyższych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).