Badania psychotechniczne

W Pracowni Psychologicznej Centrum Medyczne Biovena w Ożarowie Mazowieckim badania są wykonywane sprawnie, szybko i bezstresowo. Badania psychologii transportu ma na celu ocenę predyspozycji psychofizycznych badanego do wykonywania różnych czynności, wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.

W naszej pracowni przeprowadzamy następujące rodzaje badań:

Konsultacje psychologiczne do celów medycyny pracy

W ramach różnych stanowisk pracy na skierowanie od pracodawcy lub lekarza medycyny pracy:

  • kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych
  • obsługujących wózki widłowe, jezdniowe, podnośnikowe, suwnice oraz maszyny w ruchu
  • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek, ładowarek, betoniarek, spycharek)
  • pracujących na wysokości powyżej 3m
  • operatorów dźwigów oraz żurawi
  • oraz wszystkich osób pracujących na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej

Badania psychologiczne:

  • Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy w celu przedłużenia ważności prawa jazdy
  • Kierowców skierowanych przez pracodawcę, ze Starostwa lub Policji, jak i osób prywatnych
  • Kierowców TAXI i kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne
  • egzaminatorów oraz instruktorów prawa jazdy
  • osób skierowanych z powodu utraty prawa jazdy po przekroczeniu limitu punktów karnych lub zatrzymanych po kierowaniu w stanie nietrzeźwości (skierowanie na badanie z wydziału komunikacji)

Badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie oraz badania widzenia przestrzennego

Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog z uprawnieniami do badań w zakresie medycyny pracy oraz do badań w zakresie psychologii transportu. Psycholog wykorzystuje do badania testy psychologiczne oraz aparaty do badań psychologicznych.

Badanie obejmuje trzy etapy:

  • badanie funkcji poznawczych (myślenia, pamięci i uwagi) oraz w niektórych przypadkach cech temperamentu
  • badania przy pomocy aparatury do pomiaru czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej, badanie widzenia przestrzennego a także badanie w ciemni dla osób kierujących pojazdami
  • omówienie i wydanie wyników badania

Czas trwania badania zależy od celu badania i tempa pracy osoby badanej. Badanie psychologiczne zajmuje średnio 30-60 minut.

Do każdego badania psychologicznego trzeba się odpowiednio przygotować.

Należy mieć ze sobą:
  • Okulary w przypadku stwierdzonej wady wzroku,
  • Skierowanie, jeśli zostało wystawione
  • Dokument tożsamości oraz prawo jazdy w przypadku kierowców
  • Paszport, gdy badany pochodzi spoza granic Polski.
Przygotowanie do badań:
  • należy być zdrowym, wyspanym, wypoczętym
  • co najmniej 2 dni przed badaniem nie spożywać alkoholu ani innych substancji mających niekorzystny wpływ na sprawność psychomotoryczną

Psycholog ma prawo odmówić wykonania badania osobie, która przyjdzie mocno „przeziębiona”, niewyspana lub po spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych czy silnie działających leków.

Podstawa prawna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy: §13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł. (Dz.U. 2014 poz. 937)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, opłata za badanie lekarskie – wynosi 200 zł. (Dz.U. 2014 poz. 949)

  CZY TWOJA FIRMA MA PODPISANĄ UMOWĘ NA BADANIA MEDYCYNY PRACY?

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej ofercie dla Firm z zakresu Medycyny Pracy oraz szkoleń, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  Jestem zainteresowany/a:

  Liczba pracowników: *

  Preferowana forma kontaktu:

  Zaakceptowanie powyższych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).