Szczepienia

W Centrach Medycznych Biovena wykonujemy szeroki zakres szczepień obowiązkowych, jak również zalecanych dorosłym i dzieciom. Każde szczepienie poprzedzone jest konsultacją lekarską, podczas której lekarz internista lub pediatra na podstawie wywiadu, badania pacjenta, a czasem badań dodatkowych kwalifikuje do przeprowadzenia szczepienia. Badanie ma na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań, konieczności opóźnienia terminu lub modyfikację schematu szczepień. Informuje także o postępowaniu w razie wystąpienia jakichkolwiek możliwych odczynów niepożądanych.

Biovena bierze również udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia dla dzieci:

Szczepienia obowiązkowe: przeciwko gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), błonicy, tężcowi, krztuścowi, Haemophilus influenzae, pneumokokom, poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina), odrze, śwince i różyczce.

Szczepienia zalecane dla dzieci:

  • przeciwko rotawirusom – chroni przed ciężką biegunką rotawirusową i koniecznością hospitalizacji.
  • przeciwko ospie wietrznej – chroni przed ospą i jej różnymi powikłaniami (głównie w postaci zakażeń skóry)
  • przeciwko meningokokom – chroni przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą, a także zapaleniem płuc, zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem osierdzia i wsierdzia, zapaleniem stawów oraz innymi infekcjami
  • przeciwko grypie – zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi tj. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie mięśnia serca i osierdzia
  • przeciwko HPV – skutecznie zabezpiecza przed nowotworem szyjki macicy. Polecane dziewczynkom w wieku 9- 14 lat.
  • przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu– chroni przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Pełny 3- dawkowy cykl szczepienia gwarantuje uzyskanie odporności na okres 3 – 5 lat.

Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz m.in. osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rekomendowane szczepienia dla dorosłych:

  • Coroczne szczepienie przeciwko grypie, dzięki któremu można uniknąć zarówno samego zachorowania, jak również poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i oskrzelików, zapalenia ucha środkowego oraz zapalenia mięśnia serca i osierdzia.
  • Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (tzw. WZW A i B), które chroni nas przed marskością i rakiem wątroby. Wirus HBV jest ok. 100 razy bardziej zakaźny niż HIV, a jednocześnie – bardzo trudny do wyleczenia. Zarazić się nim można nie tylko w trakcie zabiegu czy operacji, ale także podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, usług fryzjerskich, tatuaży, przekłuwania uszu i innych części ciała, a także poprzez kontakty seksualne.
  • Podawanie przypominających dawek szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi – chroni aż przed trzema chorobami! Odporność przeciwko krztuścowi utrzymuje się maksymalnie przez 10 lat. Szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi jest szczególnie rekomendowane osobom mającym kontakt z małymi dziećmi – rodzicom, starszemu rodzeństwu, dziadkom, opiekunkom. Dzięki temu możemy uchronić najmłodsze, nieuodpornione jeszcze dzieci przed przeniesieniem groźnego dla nich zakażenia od osób z najbliższego otoczenia.
  • Szczepienie przeciw śwince, różyczce i odrze – zalecane jest zwłaszcza mężczyznom, którzy nie byli szczepieni przeciwko różyczce w ramach szczepień obowiązkowych. U kobiet, u których takie szczepienie zostało wykonane obowiązkowo, po 10 latach powinno być powtórzone. Zachorowanie na różyczkę w wieku dorosłym grozi powikłaniami w postaci bólów mięśniowych i stawowych, małopłytkowości i zapalenia mózgu. Zachorowanie w ciąży stwarza wysokie ryzyko ciężkich uszkodzeń i wad rozwojowych płodu.
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom – zalecane jest osobom po 50. roku życia, a także wszystkim dorosłym palącym papierosy, mającym obniżoną odporność lub cierpiącym na choroby przewlekłe takie jak: cukrzyca, choroby ner nerek, wątroby, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, astma. Szczepienie to chroni przed zapaleniem płuc, ucha środkowego, zatok, tchawicy i oskrzeli. Najgroźniejszą postacią infekcji pneumokokowej jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsa. Ich przebieg jest dramatyczny i może zakończyć się zgonem lub trwałymi następstwami (np. niedosłuch lub głuchota), w szczególności problemami neurologicznymi (np. padaczka czy trudności w koncentracji).
  • Szczepienie przeciwko meningokokom – zalecane jest osobom po 65. roku życia. Chroni ono przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami sepsy meningokokowej takimi jak: trwałe uszkodzenia mózgu, niedosłuch, padaczka, martwica skóry prowadząca do amputacji kończyn, niewydolność wielonarządowa, a nawet zgon.

W celu wykonania szczepień w naszych placówkach, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia kwalifikacyjnego badania lekarskiego, które jest ważne 24 godziny.