Szczepienie przeciwko COVID-19

Jeżeli z przyczyn losowych Osoba umówiona na termin szczepienia nie może dotrzeć w wyznaczonym terminie,
prosimy o pilny kontakt telefoniczny z Bioveną.
 

Zapisy na szczepienia

Biovena bierze udział w Narodowym Programie Szczepień, które realizujemy w następującym punkcie:

 • Poznańska 127, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zapisu na szczepienie można dokonać:

Wystarczy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

Od 18 stycznia została uruchomiona dedykowana gminna infolinia pod nr 607 919 929, (dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00; w środy 10.00 – 18.00), gdzie osoby umówione już na termin szczepienia, będą mogły zgłaszać potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje na ten temat.

2. dawka przypominająca 80+

Od 20 kwietnia 2022 r. rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą u osób, które spełniają poniższe kryteria:

 • ukończyły 80 lat,
 • otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego (w tym dawkę dodatkową),
 • pierwszą dawkę przypominającą miały wykonaną preparatem mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej, należy zachować odstęp co najmniej 5. miesięcy (min. 150 dni) od podania pierwszej dawki przypominającej. W szczepieniu przypominjącym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA: – Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg – 0,25 ml). W Biovena przy ul. Poznańskiej 127 w Ożarowie Mazowieckim, wykonujemy szczepienia wyłącznie preparatem Comirnaty.

Skierowanie na szczepienie przy spełnieniu wszystkich kryterium będą wystawione automatycznie przez system. Osoby, którym nie zostaną wygenerowane automatycznie e-skierowania, lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym, jeżeli spełniają wszystkie w/w kryteria.

Stosowanie szczepionki Nuvaxovid

Minister Zdrowia informuje, że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r.  u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień:

 • w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,
 • jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,
 • w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia.

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępie co najmniej 5. miesięcy.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Biovena już prowadzi zapisy na szczepienia z zastosowaniem preparatu Nuvaxovid.

Trzecia Dawka przypominająca

Podawana osobom zaszczepionym dwoma dawkami, które ukończyły 12 rok życia i ma na celu poprawę, utrwalenie i przedłużenie ochrony po szczepieniu. Osobom 18-50 r.ż. należy podać po 180 dniach (6 m-cy) od przyjęcia 2 dawki. Osoby po 50 r.ż. oraz osoby w wieku 12-18 r.ż. mogą przyjąć dawkę przypominającą po 150 dniach od 2 dawki.

Szczepienia realizowane są preparatem Comirnaty (Pfizer), niezależnie od rodzaju szczepionki (AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej podczas szczepienia podstawowego. Osoby, które zostały zaszczepione preparatem Johnson&Johnson 15. dnia od przyjęcia dawki przypominającej, będą miały wygenerowany Unijny Certyfikat COVID.

Trzecia dawka dodatkowa

Od dnia 01.09.2021 ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z grupy z zaburzeniami odporności, tj.:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA należy zastosować ten sam preparat (COMIRNATY PFIZER lub SPIKEVAX MODERNA), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie. Dawka dodatkowa może być podana w odstępie powyżej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia.

W przypadku braku skierowania pacjenta uprawnionego do trzeciej dawki w systemie e-rejestracji, należy skontaktować się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Osoby zgłaszające się na szczepienie

Osoby zgłaszające się na szczepienie, muszą zastosować się do środków zapobiegających rozpowszechnianiu się zakażenia.

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał uprawniony personel medyczny po uzupełnieniu Kwestionariusza kwalifikującego przez pacjenta. Szczepionkę po zakwalifikowaniu pacjenta podaje pielęgniarka, a pacjent pozostaje pod obserwacją na terenie przychodni od 15 do 30 minut po podaniu pierwszej dawki szczepionki.

Kwestionariusz kwalifikacji dla osoby dorosłej:

Pobierz kwestionariusz wstępnego wywiadu dla osoby dorosłej

Questionnaire for adults English language version

Квалификационный опрос для взрослой версии на русском языке

Szczepienie osoby niepełnoletniej 16-17 lat

Przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”, który wypełniany jest w przypadku szczepienia osoby, która w dniu szczepienia ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 r.ż. W tej grupie wiekowej ankietę wypełnia osoba szczepiona wraz z opiekunem prawnym.

Pobierz kwestionariusz wstępnego wywiadu dla pacjentów niepełnoletnich (16 – 17 lat)

Questionnaire for minors – English language version

Квалификационный опрос для несовершеннолетних на русском языке

Szczepienie osoby małoletniej 12-15 lat

W przypadku dzieci z grupy wiekowej od skończonych 12 lat do 15, zgodę na szczepienie wyraża rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia całą treść Kwestionariusza. Pacjent małoletni odbywa szczepienie z opiekunem, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia. Kwalifikacji do szczepienia osoby małoletniej dokonuje tylko lekarz. Obecnie tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób małoletnich i niepełnoletnich.

Pobierz kwestionariusz wstępnego wywiadu dla pacjentów małoletnich (12 – 15 lat)

Szczepienie osób w wieku 5-11 lat

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat rozpoczęły się od 14 grudnia 2021 r., będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Pobierz kwestionariusz wstępnego wywiadu dla pacjentów małoletnich (5-11 lat)

 

szczepienia na covid-19

 

Pacjent, powinien omówić z personelem szczepiącym następujące:
 • jeżeli wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu
 • omdlenie po zastrzyku
 • trwająca choroba, szczególnie z wysoką gorączką
 • problemy z krzepnięciem krwi, tworzenie się siniaków lub przyjmowanie lewków przeciwzakrzepowych
 • osłabienie układu immunologicznego (w wyniku chorób, zakażenia wirusem HIV, przyjmowanie leków wpływających na odporność np. kortykosteroidów)

Nie należy przyjmować szczepionki przeciw COVID-19 , jeśli ma się uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego preparatu (preparat Comirnaty).

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie szczepień przeciw COVID-19.

Kontakt do Centrali Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19:

989 – numer bezpłatnej, całodobowej infolinii (z obszaru Polski)
(22) 62 62 989 – dla osób dzwoniących z zagranicy
gov.pl/szczepimysie – wideoczat w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00
pytania drogą e-mail: szczepionki@nfz.gov.pl