Program Profilaktyki Osteoporozy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, Centrum Medyczne Biovena jest ośrodkiem współpracującym w programie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego.

OSTEOPOROZA – “CICHY ZŁODZIEJ KOŚCI”

W Polsce na osteoporozę choruje ok. 2 500 000 osób. Osteoporoza jest metaboliczną chorobą kości charakteryzującą się zmniejszeniem gęstości kości, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania.

Osteoporoza początkowo nie daje dolegliwości bólowych, dlatego jej zdiagnozowanie nie jest łatwe i nazywamy ją „cichym złodziejem kości”. Złamania mogą przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, na przykład złamanie przedniej części kręgu, które może objawiać się w postaci dyskomfortu przy staniu lub siadaniu. Zazwyczaj niewykryta odpowiednio wcześnie osteoporoza objawia się w końcu ostrym bólem, pojawiającym się nagle i niespodziewanie. Ruchy kręgosłupa mogą stać się bardzo ograniczone, a ból wzmagać się nawet przy kaszlu czy kichaniu. Złamaniom często towarzyszy brak apetytu oraz wzdęcia brzucha.

Znacznie groźniejsze powikłania mogą dać złamania krawędzi przedramienia, stawu biodrowego, czy końca kości udowej, które prowadzą do niepełnosprawności, komplikacji i chorób wtórnych, a także wzrostu ryzyka zgonu.

 

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Do projektu mogą przystąpić kobiety w wieku od 50 do 70 lat deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku. Telefonicznie (22 43 95 800) prowadzimy zapisy na dedykowane programowi terminy, realizowane przed dr Marzenę Bojar-Gołasiewicz:

25 sierpnia oraz 22 września w godzinach 11:00-13:00

Do diagnostyki pogłębionej kwalifikują się kobiety z podwyższonym poziomem ryzyka złamań wg kalkulatora FRAX lub z dokonanym złamaniem niewspółmiernym do siły do wywołującym (tzw. niskoenergetyczne), u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku. .

Na wizycie przeprowadzany jest wywiad oraz liczone ryzyko złamań specjalnym kalkulatorem FRAX. Pacjentki w celu wzięcia udziału w programie wypełniają Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie.

CEL PROGRAMU

Głównym celem projektu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat, zagrożonych złamaniami niskoenergentycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy (NIGRiR).

Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.

Więcej informacji o programie: https://spartanska.pl/program-profilaktyki-osteoporozy/