Osocze bogatopłytkowe w ortopedii

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Płytki krwi uwalniają czynniki wzrostu odpowiedzialne za procesy gojenia. Są to przede wszystkim izomery PDGF (αα,ββ, αβ) TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, tibronektynę oraz vitronektynę.

Zabieg polega na pobraniu krwi obwodowej pacjenta w objętości (10-50 cm3), przetworzeniem jej zgodnie z instrukcją podana przez producenta w celu oddzielenia składników krwi (osocze bogatopłytkowe, osocze ubogopłytkowe, czerwone i białe krwinki) oraz wstrzyknięcia PRP do miejsca objętego terapią. Cała procedura trwa do 20 minut. Liczba zabiegów powinna być ustalona przez lekarza zlecającego terapię.

Bezpieczeństwo zabiegu PRP

Zabieg PRP jest zabiegiem autologicznym (PRP pozyskuje się z własnej krwi pacjenta), minimalizując w ten sposób  problemy dotyczące bezpieczeństwa związanego z reakcją alergiczną czy przenoszeniem chorób. Wreszcie PRP może być łączone z innymi zabiegami stymulując w ten sposób działanie biologiczne.

Przykładowe wskazania do wykonania zabiegu:

  • Łokieć tenisisty
  • Zwyrodnienie ścięgna
  • Kolano skoczka
  • Ostrogi piętowe
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów
  • Stawy „rzekome”
  • Inne wg wskazań lekarza prowadzącego
  • Chondromalacja chrząstki stawowej

Efekty leczenia

Ponieważ PRP stymuluje działanie biologiczne, nie powinno się oczekiwać rezultatów od razu po zabiegu. Efekty zaczynają być odczuwalne po kilku dniach do około 3 tygodni w zależności od typu schorzenia, lokalizacji oraz jego nasilenia.

Zalecenia pozabiegowe

W przypadku terapii dotyczącej urazów tkanki miękkiej bezpośrednio po zabiegu oraz w okresie 7-10 dni po nim  zalecane jest unieruchomienie kończyny w łusce gipsowej lub ortezie, o unieruchomieniu decyduje lekarz prowadzący. Po tym okresie, podczas wizyty kontrolnej lekarz ocenia wczesny wynik leczenia i planuje ewentualne leczenie uzupełniające. O wprowadzeniu terapii przeciwzakrzepowej wynikającej z standardów postępowania decyduje lekarz wykonujący zabieg.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania obejmują zespół dysfunkcji płytek krwi, małopłytkowość krytyczna, niestabilność hemodynamiczna,  posocznica, infekcja w miejscu zabiegu, ciąża, laktacja, pokrzywka, nowotwór. Ponadto należy unikać zażywania  leków NLPZ o działaniu przeciwzapalnym w przeciągu 48 godzin przed i po zabiegu.