Anonimowa ankieta satysfakcji

Anonimowa ankieta satysfakcji dla Pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych w poradniach Biovena Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług świadczonych w naszych placówkach. Ocena satysfakcji, będzie służyć opracowaniu programu poprawy jakości naszej opieki, jednocześnie gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi.
Zwracamy się z prośbą o szczere wypełnienie poniższej ankiety.
Dziękujemy za szczere wypełnienie ankiety i złożenie jej poprzez przycisk "Wyślij ankietę"

W polach oznaczonych gwiazdką* prosimy wybrać najtrafniejszą ocenę.

Wizyta odbyła się w Centrum Medycznym Biovena w:
Ankietę wypełnia:
1. Metryczka Pacjenta
Płeć
Wiek
Wykształcenie
2. Informacje dotyczące wizyty
Wizyta dotyczyła:
Wizyta została umówiona:
Wizyta odbyła się w ramach:
Wizyta była
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Biovenie?
3. Ocena pracy rejestracji przychodni:
Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i postawę osób pracujących na rejestracji do Pacjenta?*
Jak ocenia Pan(i) dostępność do telefonicznej rejestracji (długość oczekiwania na połączenie)?*
Jak ocenia Pan(i) jakość i zrozumiałość udzielonych przez rejestrację informacji?*
4. Ocena pracy poradni lekarskiej:
Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i postawę lekarza do Pacjenta?*
Jak ocenia Pan(i) sposób udzielonych przez lekarza informacji oraz ich zrozumiałość?*
Jak ocenia Pan(i) zadowolenie i skuteczność udzielonej przez lekarza pomocy medycznej?*
5. Ocena pracy gabinetu zabiegowego:
Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i postawę pielęgniarek do Pacjenta?*
Jak ocenia Pan(i) jakość udzielonych przez pielęgniarki informacji na temat zabiegów?*
Jak ocenia Pan(i) wykonanie przez pielęgniarki zabiegów medycznych?*
6. Ocena pracy poradni fizjoterapeutycznej:
Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i postawę fizjoterapeutów do Pacjenta?*
Jak ocenia Pan(i) jakość udzielonych przez fizjoterapeutów informacji na temat zabiegów?*
Jak ocenia Pan(i) wykonanie przez fizjoterapeutów zabiegów fizjoterapeutycznych?*
7. Ocena funkcjonowania przychodni:
Jak ocenia Pan(i) poszanowanie godności
i zachowanie intymności podczas wizyty?*
Jak ocenia Pan(i) dostępność do umówionego terminu wizyty/zabiegów?*
Jak ocenia Pan(i) czas oczekiwania na wizytę/zabiegi będąc w przychodni w umówionym terminie?*
Jak Pan(i) ocenia dojazd do przychodni oraz oznakowanie z zewnątrz?*
Jak Pan(i) ocenia czystość na terenie przychodni?*
Jak Pan(i) ocenia czytelność treści na stronie internetowej www.biovena.com.pl?*

8. Ocena końcowa:
Czy przychodnia jest godna polecenia osobie bliskiej?

Zaakceptowanie powyższych informacji oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).