Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy Państwu bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usługi pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne. Pacjenci, którzy chcą u nas korzystać z opieki POZ, mogą złożyć deklarację w recepcji wybranej placówki Biovena w Ożarowie Mazowieckim lub Milanówku.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania profilaktyczne, specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej ma za zadanie promocję zdrowia i profilaktykę chorób kobiecych tj.: edukacja w zakresie planowania rodziny, edukacja przedporodowa realizowana od 21. tygodnia ciąży, poradnictwo z zakresu pielęgnacji, karmienia, laktacji w ramach wizyt patronażowych, edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ mają możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, pomocy stomatologa i pozostałych usług oferowanych przez placówki Bioveny na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.