Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), oferujemy Państwu bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usługi pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne.

Pacjenci, którzy chcą u nas korzystać z opieki POZ, mogą złożyć deklarację w recepcji wybranej placówki Biovena w Ożarowie Mazowieckim lub Milanówku oraz deklarację można złożyć elektroniczne poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

W Biovenie można złożyć deklarację wyboru podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz może skierować pacjenta na badania profilaktyczne, specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty. Lekarz uprawniony jest również do wystawienia e-recepty oraz elektronicznego zwolnienia lekarskiego.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki i posiadanych kompetencji. Świadczenia pielęgniarskie obejmują m.in. pobieranie materiału do badań diagnostycznych, podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza (tj. iniekcje dożylne, podskórne), zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia, zdejmowanie szwów, ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe).

Położna podstawowej opieki zdrowotnej

Położna ma za zadanie promocję zdrowia i profilaktykę chorób kobiecych tj.: edukacja w zakresie planowania rodziny, edukacja przedporodowa realizowana od 21. tygodnia ciąży, poradnictwo z zakresu pielęgnacji, karmienia, laktacji w ramach wizyt patronażowych, edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Lokalizacje Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okolicy placówek Bioveny to:

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu
ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie tel. (22) 731-90-77

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Szpitalna 6, 05-092 Łomianki tel. (22) 866 52 55

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 205-28-01

  Ankieta badania satysfakcji pacjenta Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Szanowni Państwo,

  Państwa opinia jest nam niezwykle pomocna w poprawie jakości usług medycznych oraz świadczenia naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Przekazując Państwu niniejszą ankietę prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w niej zawarte biorąc pod uwagę korzystanie z naszych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

  1. Metryczka

  Proszę zakreślić odpowiednie odpowiedzi. Dane te posłużą do analizy satysfakcji w poszczególnych grupach i nie będą ujawniane nikomu poza osobę opracowującą/weryfikującą ankietę. Jeżeli nie chce Pan (i) wypełnić całej metryczki, proszę odpowiedzieć na tak wiele pytań, jak to tylko możliwe.

  Lokalizacja*
  Płeć*
  Wiek*

  2. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania i złożyć ankietę poprzez przycisk "Wyślij ankietę".

  a) Czy wizyta Pana/Pani w naszej przychodni odbywa się z poszanowaniem godności osobistej?
  b) Czy wizyta Pana/Pani u lekarza odbywa się z zachowaniem zasad intymności?
  c) Czy obecność osób trzecich (np. stażysty) podczas wizyty u lekarza ma miejsce po uzyskaniu Pana/Pani zgody?
  d) Czy Pan/Pani uzyskuje zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia podczas wizyty lekarskiej?
  e) Czy może Pan/Pani uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia?
  3. Ile razy w miesiącu korzysta Pani / Pan z wizyty w naszej przychodni?

  Odpowiedzi udzielał:
  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

  Zaakceptowanie powyższych informacji oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

  Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach opieki POZ mają możliwość korzystania z opieki lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, pomocy stomatologa i pozostałych usług oferowanych przez placówki Bioveny na podstawie zawartych umów z NFZ, odpłatnie lub w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych.