Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w Centrach Medycznych Biovena powołano inspektora ochrony danych. Funkcję inspektora pełni pan Andrzej Petrulewicz.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centra Medyczne Biovena mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą wiadomości e-mail: iod@biovena.com.pl lub listownie na adres : Biovena sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych ul. Mickiewicza 1, 05-822 Milanówek.