Recepta i dokumenty do pobrania

RECEPTA

W naszych placówkach dostępna jest możliwość złożenia Zamówienia recepty na leki stale przyjmowane dla pacjentów POZ. Formularz zamówienia recepty można złożyć w formie elektronicznej poprzez poniższy formularz lub można dostarczyć go do naszych przychodni osobiście. Dokument dostępny jest również w recepcji naszych placówek.

Zamówienie na receptę dostępne jest tylko dla Pacjentów, którzy mają złożoną deklarację lekarza POZ w Biovenie oraz odbyli wizytę u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry, internisty) i w dokumentacji Pacjenta zawarte są informacje o konieczności stałego stosowania danego leku lub niezbędną do kontynuacji leczenia. Takie zastosowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy Pacjent zna dawkowanie leków, a jego stan zdrowotny jest stabilny i niepogorszony, co mogłoby wskazywać konieczność odbycia wizyty kontrolnej.

Możliwość zgłoszenia zaocznego zapotrzebowania na leki, możliwe jest do 6 m-cy od daty wizyty u lekarza. Lekarz w uzasadnionych przypadkach, może odmówić wystawienia recepty zaocznie i wskazać konieczność odbycia wizyty kontrolnej przez Pacjenta. Forma elektroniczna lub papierowa powinna być skierowana do placówki Bioveny, w której pacjent prowadzi leczenie i przekazywany jest lekarzowi prowadzącemu w dniu najbliższego dyżuru w placówce.

  Formularz zamówienia recept na leki stałe

  Oświadczam, że posiadam złożoną deklarację lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Biovenie, poniższe leki stałe są przeze mnie zażywane z powodu schorzeń przewlekłych, dawkowanie jest mi znane, a ich wypisanie bez wizyty u lekarza jest uzasadnione moim niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.

  Poniższe zlecenie po wysłaniu zostanie rozpatrzone przez lekarza POZ w ciągu 10 dni roboczych od jego wysłania.

  Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zmiany leczenia przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym powinienem/nam zgłosić się na wizytę do lekarza wypisującego receptę/zlecenie.

  Przyjmuję do wiadomości, iż stosownie do wskazań wynikających z dokumentacji medycznej, lekarz może odmówić wystawienia recepty.

  Wnioskodawca

  Placówka Bioveny, w której lekarz POZ wystawiał receptę na lek:*
  Informacje dotyczące zamawianych leków

  Ilość opakowań 1.: *
  Postać leku 1.:


  Ilość opakowań 2.:
  Postać leku 2.:


  Ilość opakowań 3.:
  Postać leku 3.:


  Ilość opakowań 4.:
  Postać leku 4.:


  Ilość opakowań 5.:
  Postać leku 5.:


  Odbiór zamówienia:

  Wskazanie osoby uprawnionej do odbioru recept na leki. Wnioskodawca oświadcza, że:*

  Druk formularzu do wypełnienia, który można dostarczyć osobiście do przychodni w wersji papierowej, do pobrania poniżej:

  POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA RECEPT

  JAK ODEBRAĆ ZAMÓWIONĄ RECEPTĘ

  Receptę może odebrać Pacjent, przedstawiciel ustawowy w przypadku pacjentów małoletnich lub osoba upoważniona w Formularzu zamówienia.

  Recepta może być odebrana przez Pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), którego posiadanie jest weryfikowane przez lekarza w momencie realizacji zamówienia lub w formie papierowego wydruku, w przypadku braku IKP. W przypadku braku Internetowego Konta Pacjenta (IKP) możliwy jest odbiór kodu SMS, który wysyłany jest na numer kontaktowy komórkowy pacjenta, który został zarejestrowany w przychodni Biovena. Odbiór recepty papierowej możliwy jest w godzinach pracy placówki z dokumentem tożsamości. W celu potwierdzenie wystawienia recepty w tej formie, rekomendujemy kontakt z naszą Rejestracją.

  E-RECEPTA

  E-recepta to informacje dotyczące leku przepisanego pacjentowi, które są zapisane w Internetowym Koncie Pacjenta. Elektroniczny zapis będzie przekazywany za pomocą systemu od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do NFZ-tu, który refunduje dany lek. Na elektronicznej karcie pacjenta znajdą się informacje dotyczące lekarza, który wydał dany lek, sposobu dawkowania leku oraz jego ceny. Jeżeli lekarz przepisuje więcej leków, nie trzeba prosić o odpis w aptece i nie traci się refundacji, można ją zrealizować w każdej aptece w Polsce. Każdy lek można kupić w dowolnej aptece bez ryzyka, że otrzyma się niewłaściwy lek, gdyż e-recepta jest zawsze czytelna i niemożliwa do zgubienia.

  jak działa e-recepta

  Podstawa prawna:
  art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152)
  Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2021 poz. 1114)

   

  Kierowcy samochodu służbowego- Skala senności

  Pracownicy wykonujący badania medycyny pracy, którzy w ramach obowiązku służbowego kierują samochodem, powinni uzupełnić Skalę senności Epworth- pobierz dokument.

  Wypełnienie dokumentu nie dotyczy kierowców zawodowych.

  Odpowiedź na 8 pytań z sytuacji dnia codziennego, ma na celu określenie prawdopodobieństwa zaśnięcia osoby badanej.

  Uzupełniony oryginał dokumentu (można również wypełnić go w przychodni), należy wraz ze skierowaniem od pracodawcy zabrać na umówioną wizytę lekarza medycyny pracy.

  Wskaźnik niepełnosprawności głosowej

  Wykonując badania medycyny pracy wstępne lub okresowe na stanowiskach, na których występuje czynnik narażenia “wysiłek głosowy” uprzejmie prosimy, aby przed umówieniem badań, pobrały i wypełniły dokument, który określa Wskaźnik niepełnosprawności głosowej- pobierz dokument.

  Po przyporządkowaniu punktów do wszystkich stwierdzeń zawartych w dokumencie, należy zliczyć ich sumę, zgodnie ze skalą 0-4 punkty i podać całkowity wynik w trakcie umawiania badań.

  Uzupełniony oryginał dokumentu, należy również wraz ze skierowaniem od pracodawcy zabrać na umówione wizyty badań medycyny pracy.