Recepta i dokumenty do pobrania

Szanowni pacjenci,

W dobie pandemii koronawirusa, w związku z  środkami bezpieczeństwa sanitarnego, telemedycyna umożliwiła zwiększony zdalny kontakt z lekarzem rodzinnym. W związku z coraz większym udziałem zaszczepionych osób, Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie świadczeń zdrowotnych w formie teleporad, na rzecz wizyt osobistych w przychodni.

Biovena zgodnie z zaleceniami NFZ, dbając o zdrowie pacjentów, czasowo ogranicza dostęp do zamówienia recepty na leki stale przyjmowane. Wszystkich potrzebujących porady pacjentów zachęcamy do umawiania wizyt osobistych, które umożliwią lekarzom bezpośrednią kontrolę stanu zdrowia i zaleceń dalszego leczenia. 

Druk formularzu do wypełnienia dostępny jest do pobrania tutaj lub dostępny jest w rejestracji naszych placówek.

Zapraszamy również do kontaktu wszystkich zainteresowanych pacjentów, którzy jeszcze nie uzyskali pełnego uodpornienia przeciwko COVID-19, do bezpłatnych zapisów w ramach Narodowego Programu Szczepień.

RECEPTA

W naszych placówkach dostępna jest możliwość złożenia Zamówienia recepty na leki stale przyjmowane. Formularz zamówienia recepty, który można dostarczyć do naszych przychodni, można pobrać poniżej. Dokument dostępny jest również w recepcji naszych placówek.

Zamówienie na receptę dostępne jest tylko dla Pacjentów, którzy mają złożoną deklarację lekarza POZ w Biovenie oraz odbyli wizytę u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry, internisty) i w dokumentacji Pacjenta zawarte są informacje o konieczności stałego stosowania danego leku lub niezbędną do kontynuacji leczenia. Takie zastosowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy Pacjent zna dawkowanie leków, a jego stan zdrowotny jest stabilny i niepogorszony, co mogłoby wskazywać konieczność odbycia wizyty kontrolnej.

Możliwość zgłoszenia zaocznego zapotrzebowania na leki, możliwe jest do 6 m-cy od daty wizyty u lekarza. Lekarz w uzasadnionych przypadkach, może odmówić wystawienia recepty zaocznie i wskazać konieczność odbycia wizyty kontrolnej przez Pacjenta. Papierową formę formularzu zamówienia należy dostarczyć do placówki Bioveny, w której pacjent prowadzi leczenie i przekazywany jest lekarzowi prowadzącemu w dniu najbliższego dyżuru w placówce.

Druk formularzu do wypełnienia, który można dostarczyć osobiście do przychodni w wersji papierowej:

POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA RECEPT/ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

JAK ODEBRAĆ ZAMÓWIONĄ RECEPTĘ

Receptę może odebrać Pacjent, przedstawiciel ustawowy w przypadku pacjentów małoletnich lub osoba upoważniona w Formularzu zamówienia.

Recepta może być odebrana przez Pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), którego posiadanie jest weryfikowane przez lekarza w momencie realizacji zamówienia lub w formie papierowego wydruku, w przypadku braku IKP. W przypadku braku Internetowego Konta Pacjenta (IKP) możliwy jest odbiór kodu SMS, który wysyłany jest na numer kontaktowy komórkowy pacjenta, który został zarejestrowany w przychodni Biovena. Odbiór recepty papierowej możliwy jest w godzinach pracy placówki z dokumentem tożsamości. W celu potwierdzenie wystawienia recepty w tej formie, rekomendujemy kontakt z naszą Rejestracją.

E-RECEPTA

E-recepta to informacje dotyczące leku przepisanego pacjentowi, które są zapisane w Internetowym Koncie Pacjenta. Elektroniczny zapis będzie przekazywany za pomocą systemu od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do NFZ-tu, który refunduje dany lek. Na elektronicznej karcie pacjenta znajdą się informacje dotyczące lekarza, który wydał dany lek, sposobu dawkowania leku oraz jego ceny. Jeżeli lekarz przepisuje więcej leków, nie trzeba prosić o odpis w aptece i nie traci się refundacji, można ją zrealizować w każdej aptece w Polsce. Każdy lek można kupić w dowolnej aptece bez ryzyka, że otrzyma się niewłaściwy lek, gdyż e-recepta jest zawsze czytelna i niemożliwa do zgubienia.

jak działa e-recepta

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152)
Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2021 poz. 1114)

 

Kierowcy samochodu służbowego- Skala senności

Pracownicy wykonujący badania medycyny pracy, którzy w ramach obowiązku służbowego kierują samochodem, powinni uzupełnić Skalę senności Epworth- pobierz dokument.

Wypełnienie dokumentu nie dotyczy kierowców zawodowych.

Odpowiedź na 8 pytań z sytuacji dnia codziennego, ma na celu określenie prawdopodobieństwa zaśnięcia osoby badanej.

Uzupełniony oryginał dokumentu (można również wypełnić go w przychodni), należy wraz ze skierowaniem od pracodawcy zabrać na umówioną wizytę lekarza medycyny pracy.

Wskaźnik niepełnosprawności głosowej

Wykonując badania medycyny pracy wstępne lub okresowe na stanowiskach, na których występuje czynnik narażenia “wysiłek głosowy” uprzejmie prosimy, aby przed umówieniem badań, pobrały i wypełniły dokument, który określa Wskaźnik niepełnosprawności głosowej- pobierz dokument.

Po przyporządkowaniu punktów do wszystkich stwierdzeń zawartych w dokumencie, należy zliczyć ich sumę, zgodnie ze skalą 0-4 punkty i podać całkowity wynik w trakcie umawiania badań.

Uzupełniony oryginał dokumentu, należy również wraz ze skierowaniem od pracodawcy zabrać na umówione wizyty badań medycyny pracy.