Fizjoterapia dzieci i niemowląt metodą NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XX w. przez Bertę i Karla Bobath i jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju psychospołecznym w taki sposób, by mogło uzyskać maksymalną niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Terapia NDT-Bobath ma również zastosowanie u osób dorosłych, szczególnie ważna dla pacjentów po przebytym udarze mózgu (zatorowym, zakrzepowym, wylewie) lub innych urazach czaszkowo – mózgowych (z zaburzeniami neurogennymi ruchu o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym lub urazowym).

Na czym polega i dla kogo metoda?

Metoda NDT Bobath jest wykorzystywana u wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, ponieważ zakłada rozpoczęcie procesu terapii najwcześniej, jak to możliwe. Wczesne rozpoznanie zaburzeń  ruchowych oraz dysfunkcji, mogących potencjalnie niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie dziecka oraz utrudniać jego dalszy rozwój, pozwala na szybką interwencję. Doświadczenia czuciowo-ruchowe dziecka z zaburzeniami rozwojowymi są bowiem odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy.

Podczas zajęć terapeuta uczy dziecko prawidłowych wzorców ruchowych, stosując odpowiednio dobrane wspomagania, dzięki czemu wpływa na jakość ruchu oraz normalizację napięcia mięśniowego. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie, w trakcie ćwiczeń opiekun dziecka jest stale obecny, aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Filozofia metody NDT-Bobath dyktuje odpowiedni sposób postępowania w środowisku domowym (właściwe podnoszenie i odkładanie, sposób noszenia, pozycje do zabaw), aby podtrzymywać efekty rehabilitacji. Bardzo ważna jest świadomość rodziców, że kilkadziesiąt minut terapii nie przyniesie rezultatu, jeśli w domu pewne zachowania i wzorce nie zostaną w określony sposób zmodyfikowane. Jako przykład może posłużyć odpowiednia pielęgnacja noworodka: właściwy sposób trzymania, podnoszenia i układania dziecka. Zgodnie z metodą NDT-Bobath te z pozoru prozaiczne czynności wpływają na rozwój umiejętności, jak chociażby kontrola głowy.

 

Metoda NDT-Bobath ma na celu m.in:

  • normalizację zaburzonego napięcia mięśniowego (zwiększonego lub zmniejszonego)
  • przeciwdziałanie asymetrii ułożeniowej dziecka
  • utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych
  • wspomaganie fizjologicznego rozwoju dzieciom z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi
  • zapewnienie prawidłowego rozwoju wcześniakom
  • aktywizacja plastyczności mózgu u dzieci z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN)

Nasza fizjoterapeutka mgr Anna Adamczyk z powodzeniem stosuje metodę NDT-Bobath w rehabilitacji, szczególnie pacjentów w wieku do 3 r.ż.

Informacje oraz zapisy na terapię, prowadzone są:

Biovena Ożarów Mazowiecki
ZAPISY PROWADZONE INTERNETOWO
tel: 22 43 95 800
e-mail: rehabilitacja@biovena.com.pl