Nasz zespół

prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

Chirurg naczyniowy
Biovena Ożarów Mazowiecki
Doświadczenie:

Czwartego lutego 1988 pierwsze udane jednoczasowe przeszczepienie trzustki i nerki w Polsce przeprowadził profesor Jacek Szmidt z zespołem w ówczesnej Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii Akademii Medycznej CSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie wraz z internistami z Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1989 roku za przeszczepianie trzustki zespół profesora J. Szmidta otrzymał Nagrodę im. Ludwika Rydygiera – najwyższe chirurgiczne wyróżnienie w Polsce – przyznaną przez Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Dwudziestego pierwszego maja 1991 roku na spotkaniu transplantologów w Białowieży odbyło się zebranie założycielskie, powołano tymczasowy Komitet Założycielski PTT pod przewodnictwem prof. M. Lao, ówczesnego dyrektora Instytutu Transplantologii, głównego inicjatora powołania Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego (PTT). W skład Komitetu weszli ponadto prof. M. Myśliwiec, prof. Z. Religa, prof. W. Rowiński oraz prof. J. Szmidt.

Od września 1997 r. włączenie przez prof. Jacka Szmidta do rutynowego postępowania nowatorskich metod wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej.
Pierwsza w Polsce udana, wykonana przez prof. Jacka Szmidta, operacja rekonstrukcji drogi pokarmowej wolnym unaczynionym autoprzeszczepem jelitowym z użyciem fragmentu jelita cienkiego w marcu 1986 r. oraz segmentu krętniczo-kątniczego we wrześniu 1995 r.

Łącznie w Warszawie do 31 grudnia 2005 wykonano 131 jednoczasowych transplantacji trzustki i nerki: 79 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej kierowanej przez profesora Jacka Szmidta.

Od 1998 r. Profesor Jacek Szmidt pełni obowiązki krajowego konsultanta z zakresu chirurgii ogólnej. w latach 2001-2003 pełnił również obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Konsultant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i transplantacyjnej SPCSK

Wiek pacjenta:
  • konsultacje w zakresie chorób naczyniowych- od 16 r.ż. oraz osoby dorosłe
  • konsultacje w zakresie chorób pnia trzewnego – od 5 r.ż.
UMÓW KONSULTACJĘ INTERNETOWO

Wizyty prywatne lub w ramach pakietu Enel-Med z zakresem chirurgii naczyniowej.

wtorki 15:00-18:00

Publikacje i szkolenia:

Wydany w 2003 r. dwutomowy podręcznik Podstawy chirurgii – podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pod red. J. Szmidt i J. Kużdżał

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej 7-9 czerwca 2013 r., Zakopane: