Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy Państwu bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usługi pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ mają możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, pomocy stomatologa i pozostałych usług oferowanych przez placówki Bioveny na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.