Badania sanitarno-epidemiologiczne

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni posiadać ważne „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Kogo pracodawca powinien skierować na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludźmi (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazane są dla następujących grup zawodowych : nauczycieli, pracowników branży spożywczej i gastronomicznej, medycznej, uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się w tożsamych branżach.

Procedura badania

Pracodawca wystawia Pracownikowi „Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne”,

 1. Jeżeli Pracownik nie miał jeszcze wykonanego badania w kierunku zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, to:
  • zgłasza się w pierwszej kolejności ze skierowaniem i dokumentem tożsamości do gabinetu zabiegowego w godz. 7:00 – 20:00, gdzie otrzyma zlecenie na badania mikrobiologiczne oraz wszelkie niezbędne wskazówki do ich wykonania.
  • wynik badania dostępny jest w ciągu 10-14 dni roboczych.
  • wynik badania jest wpisywany do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika.
  • Następnie pracownik telefonicznie/mailowo lub osobiście umawia wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Biovena,
  • W dniu wizytyz wypełnioną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz ze skierowaniem od pracodawcy pracownik zgłasza się do lekarza Medycyny Pracy i na jego podstawie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
 1. W przypadku gdy Pracownik miał już wcześniej wykonane badanie na nosicielstwo, to:
  • telefonicznie/mailowo lub osobiście umawia wizytę u lekarza medycyny pracy w Centrum Medycznym Biovena,
  • w dniu wizyty u lekarza Medycyny Pracy zgłasza się z wypełnionym „Skierowaniem na badania sanitarno-epidemiologiczne” oraz wynikiem tego badania (książeczką sanitarno-epidemiologiczną)
  • lekarz na tej podstawie wydaje orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego pracownik przekazuje pracodawcy, drugie orzeczenie pozostaje u pracownika.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2008, Nr 234, poz. 1570)

Do pobrania:

skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

CZY TWOJA FIRMA MA PODPISANĄ UMOWĘ NA BADANIA MEDYCYNY PRACY?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej ofercie Medycyny Pracy dla Firm prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Jestem zainteresowany/a:

Liczba pracowników: *

Preferowana forma kontaktu:

Zaakceptowanie powyższych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).