Nasz zespół

mgr Karolina Krawczak

Fizjoterapeuta
Biovena Ożarów Mazowiecki

Absolwentka studiów doktoranckich I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, magister fizjoterapii II WL WUM, pracownik naukowo-dydaktyczny. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat idiopatycznej choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.

W pracy zawodowej zajmuje się głównie rehabilitacją ortopedyczną, pourazową, leczeniem przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz rehabilitacją dzieci z wadami postawy ciała.

Stale podnosi  swoje kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych kursach m.in. z zakresu terapii manualnej wg koncepcji B. Mulligana, technik powięziowych wg J. Ciechomskiego, PNF, kinesiotaping oraz klinicznych warsztatach szkoleniowych dla fizjoterapeutów z zakresu leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, barku oraz kolana.

Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii oraz telemedycyny, współautorka artykułów i prac naukowych.

Ukończyła kursy:

  • „Doboru i montażu wkładek ortopedycznyc ICB Medical”,
  • Terapii Manualnej wg metody B.Mulligana,
  • Współczesnych metod diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich- J. Ciechomski
  • IPNFA- Basic Course PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
  • Advanced Rehabilitation Medicine for Painful Spine Disorders,
  • Course Kinesiology Taping,
  • Kliniczne warsztaty szkoleniowe dla fizjoterapeutów- Bark (moduł I,II,III),
  • Kliniczne warsztaty szkoleniowe dla fizjoterapeutów- Kolano (ukończony moduł I, II)
  • Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych